Skriv in ditt SSEMSE nummer
Skriv in ditt lösenord
Medlemsnummer

Lösenord


Första Sidan
Information
Arrangemang
Regler
Gruppindelningar
Kalender
Priser
Sjukvård
Fotografering
Personal
Depåchefer
Instruktörer
Bullergruppen
Flaggvakter
Marknadsföring
Föreningen
Medlemskap
Licens
Stadgar
Styrelsen
Kontakt
På Dansk
In English
Övrigt
Glömt lösenord?
Registrera dig
Ring Knutstorp
Sturup Raceway
SMC Medlemskap
Länkar
 REGLER VID BANKÖRNING
Följande regler gäller vid alla tillfälle då bankörning arrangeras av Sydskanes Emse.
Dock kan det tillkomma ytterligare regler om sådana finns för just den bana vi hyr. Generellt gäller krav på körkort eller gilitig RR-licens, något av dessa skall uppvisas vid incheckning.

På banan gäller följande
• Ljuset avstängt (om det går).
• Fäll in backspeglar (om det går).
• Om du kör omkull skall du uppsöka sjukvårdare även om du känner dig bra.
• Wheelies och stoppies är absolut förbjudet.
• När du lämnar banan, räck upp vänster hand och håll till höger i god tid.
• Tidtagning är tillåten i alla grupper

Flaggor
• Gul flagga - Sänk farten, omkörning förbjuden.
• Röd flagga - Alla lämnar banan omedelbart, kör dock färdigt varvet i rätt riktning.
• Svart flagga - Du lämnar banan. Tag kontakt med depåchefen.
• Svart/vit flagga - Körpasset är över, alla lämnar banan.
• Svart/orange flagga "apelsinflagga" - Gäller bara instruktörer.

Alkohol:
• Utandningsprov - kontroller sker slumpvis - det är 0 promille som gäller. Nekar du testet kommer du inte att släppas ut på banan.

Utrustningskrav personlig utrustning:
• Vi kräver följande utrustning, som skall vara i gott skick: hjälm, skinnställ el. Gore-tex, mc-stövlar, CE-godkänt ryggskydd och mc-handskar.

Egenkontroll motorcykel
• Se till att ha bra bromsar och däck.
• Kontrollera och åtgärda eventuella läckage.
• Kontrollera kedjespänning samt smörj kedjan.
• Se till att allt sitter som det skall på din MC.

Miljö och buller
Tänk på att ni representerar SSEMSE när ni åker till och från banan.
Banägarna är hårt pressade från kommunerna om att sänka bullernivåerna.

Sydskanes Emses syn är att vi ska ligga i framkant och visa banägarna att vi gör vad vi kan. En god relation med banägaren är vital för att vi skall kunna förhandla oss till ännu bättre bantider.

Vi ser därför helst att du ligger med god marginal UNDER gällande gränser.
• Bullergränser: 95 dBa förbipasserande.

Marknadsplatsen
Om du vill sälja din plats, är detta endast tillåtet via marknadsplatsen och då till en kostnad av 50 SEK/poäng. Då du lägger ut din plats till försäljning är turordningen så att först efter det att körningen är fullbokad så kommer din plats att kunna väljas av annan part. Du har möjlighet att sälja din plats fram till dess bokningen stänger för körningen.

Läs även våra Arrangemang och Gruppindelningar

• Sydskanes Emse • E-post: info@sydskanesemse.nu • Copyright 2010 • Lagtext & Cookies • Creator: metallgutten
• Följ oss gärna på Facebook och Instagram